Menu
Your Cart
Λόγω των συνθηκών του COVID - 19 ενδέχεται να υπάρχει καθυστέρηση στην επεξεργασία και αποστολή της παραγγελίας σας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Νομική Βιβλιοθήκη

Φίλτρα

Συνταγματική αναθεώρηση 2019
-10 %
Το έργο «Συνταγματική Αναθεώρηση: Χαμένη ευκαιρία ή νέο Ξεκίνημα;» παρουσιάζει τεκμηριωμένα τις 9 συνταγματικές αλλαγές, που πέτυχε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος στο πλαίσιο της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής. Παρουσιάζονται τα επιχειρήματα που στήριξαν τις αλλαγές αυτές, γίνεται ιστορική ανάλυση,..
30,00€ 27,00€
Ψηφιακή ελεύθερη έκφραση
-10 %
Το έργο «Ψηφιακή Ελεύθερη Έκφραση» προσεγγίζει την εξέλιξη του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου και του τύπου που διαμορφώνεται στο ψηφιακό και διαδικτυακό περιβάλλον, υπό την επίδραση της ευρωπαϊκής και αμερικανικής έννομης τάξης. Το έργο περιλαμβάνει τους μετασχηματισμούς των βασικών εννοιών τ..
40,00€ 36,00€
Κατ’ επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών
-10 %
Στο έργο "Κατ’ επάγγελμα διακίνηση ναρκωτικών" εξετάζεται η ιδιαιτέρως διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 2 περ. α΄ Ν 4139/2013. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρεις επιμέρους ενότητες, στις οποίες μελετώνται διαδοχικά ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικο..
22,00€ 19,80€
Κείμενα διεθνούς δικαίου Κείμενα διεθνούς δικαίου
-10 %
Το συλλογικό έργο "Κείμενα Διεθνούς Δικαίου" περιλαμβάνει τα βασικά διεθνή κείμενα που είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση και την πρακτική εμπέδωση του Διεθνούς Δικαίου έτσι ώστε ο αναγνώστης να συμμετάσχει ενεργά με άμεση πρόσβαση στις πηγές τεκμηρίωσης των θεωρητικών ενοτήτων του διεθνούς δικαίου..
18,00€ 16,20€
Κοινωνικό φύλο και εργασία
-10 %
Η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και ειδικότερα στο πεδίο της εργασίας ήταν το χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Εντούτοις, παρά την αριθμητική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές στα ποσοτικ..
38,00€ 34,20€
Κρίση δημόσιου χρέους και τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ
-10 %
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης "Κρίση δημόσιου χρέους και τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ" είναι διττός και συνίσταται: α) στην επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, για την περιστολή του κινδύνου έκθεσης των κρατών σε τραπε..
28,00€ 25,20€
Κτηματολόγιο
-10 %
Το έργο "Κτηματολόγιο - Η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη" αποτελεί έναν πλήρη πρακτικό οδηγό για το Δίκαιο του Κτηματολογίου.Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και ειδικότερα η εφαρμοστέα νομοθεσία, ο φορέας κτηματο..
35,00€ 31,50€
Κυπριακό δίκαιο της απόδειξης
-10 %
Το Δίκαιο της Απόδειξης στην Κύπρο ακολουθούσε πάντοτε το Αγγλικό Δίκαιο της Απόδειξης με τοπικές προσαρμογές. Σε κάποιες χώρες το Δίκαιο της Απόδειξης αποτελεί μέρος του Δικονομικού Πλαισίου. Στην Αγγλία περισσότερο θεωρείται σαν μέρος του Ουσιαστικού Δικαίου. Η σημασία του Δικαίου της Απόδειξης, ε..
77,00€ 69,30€
Κώδικας δικηγόρων
-10 %
Ο "Κώδικας Δικηγόρων", ερμηνεία κατ’ άρθρο, είναι ένα έργο το οποίο αποτελεί προϊόν συστηματικής επεξεργασίας και επίπονης προσπάθειας καταξιωμένων νομικών. Η δεύτερη έκδοση, η οποία κυκλοφορεί, συμπεριλαμβάνει όλες τις νομοθετικές τροποποιήσεις που έχουν μεσολαβήσει από τη θέσπισή του έως και τις 3..
72,00€ 64,80€
Κώδικας δικηγόρων Κώδικας δικηγόρων
-10 %
H 4η έκδοση του "Κώδικα Δικηγόρων" περιλαμβάνει ενημερωμένα όλα τα Παραρτήματα του Ν 4194/2013, τον Κανονισμό Δεοντολογίας του Δικηγορικού Λειτουργήματος, τον Κανονισμό Λειτουργίας των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως εγκρίθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικ..
23,00€ 20,70€
Κώδικας ποινικής δικονομίας Κώδικας ποινικής δικονομίας
-10 %
Ο "Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" (τσέπης) (Ν 4620/2019) παρατίθεται όπως ισχύει μετά τον Ν 4640/2019 (ΦΕΚ Α΄ 190/30.11.2019). Το έργο εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και..
14,00€ 12,60€
Κώδικας ποινικής δικονομίας
-10 %
Η παρούσα 10η έκδοση του έργου "Κώδικας Ποινικής Δικονομίας" κατέστη αναγκαία λόγω της ψήφισης του Ν 4509/2017 "Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017), ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στα άρθρα 282, 308..
10,00€ 9,00€
Εμφάνιση 1 έως 12 από 112 (10 Σελ.)